Czy warto składać pozew sądowy o odszkodowanie i zadośćuczynienie? Postępowanie w 6 krokach

Czerwiec 21 2017 11:22AM

Poszkodowani często zadają sobie pytanie, czy warto wnosić do sądu pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wielu z nich zastanawia się, jak przebiega i ile trwa rozprawa cywilna oraz jakie są realne szanse na wywalczenie w sądzie wyższej kwoty świadczenia.

Nie da się ukryć, że w przypadku większości spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie opłaca się iść do sądu. Co więcej, często jest to jedyna skuteczna droga do otrzymania świadczenia w wysokości adekwatnej do poniesionej szkody.

Uważam i wiem z wieloletniego doświadczenia, że poszkodowany zawsze powinien rozważyć wystąpienie na drogę sądową, ponieważ ubezpieczyciele nagminnie i nierzadko bezpodstawnie zaniżają kwoty świadczeń – mówi radca prawny Artur Klimkiewicz. – W sądzie istnieje natomiast możliwość otrzymania wielokrotnie większych pieniędzy. Idealnym tego dowodem jest sprawa, w której ubezpieczyciel chciał wypłacić za śmierć dzieci i rodzeństwa jedynie 30 tys. zł, a w sądzie nasza kancelaria wywalczyła dla poszkodowanych aż 2 mln 200 tys. zł – tłumaczy mecenas.

Odmowa wypłaty należnego odszkodowania lub zaniżone odszkodowanie to niestety dość częste przypadki. Nierzadko poszkodowany, który zdecyduje się powalczyć w sądzie o wyższą kwotę, rzeczywiście ma szansę ją otrzymać – wysokość świadczenia, sięgająca miliona czy kilkuset tysięcy złotych, może zaś pozytywnie go zaskoczyć.

Kto wyczerpał już prawne możliwości polubownego uzyskania należnego świadczenia i nie podpisał ugody pozasądowej z ubezpieczycielem (w 99% przypadków nie należy jej podpisywać, gdyż jest bardzo niekorzystna dla poszkodowanego, m.in. wyklucza możliwość ubiegania się o wyższe odszkodowanie w sądzie), powinien zatem poważnie pomyśleć o dochodzeniu swoich roszczeń przed organem wymiaru sprawiedliwości.

Krok 1. Upewnij się, czy twoja sprawa kwalifikuje się do sądu

Aby sprawdzić, czy w ogóle warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i skierować sprawę do sądu w związku z odmową wypłaty bądź zaniżonym odszkodowaniem, można najpierw skorzystać z darmowej porady prawnej. Ważne jest, aby zgłosić się do prawnika (radcy prawnego, względnie adwokata), nie zaś przedstawiciela tzw. firmy odszkodowawczej (osoba taka nie ma zazwyczaj wykształcenia prawniczego, a tym samym żadnych podstaw do udzielania porad prawnych i świadczenia usług z tego zakresu).

Podczas spotkania – które jest z zasady niezobowiązujące – radca prawny weryfikuje sprawę na podstawie przedstawionych informacji i kserokopii dokumentów, oceniając, czy poszkodowany ma faktyczne szanse na otrzymanie odszkodowania, zadośćuczynienia albo renty.

O wyniku wstępnej analizy mogą decydować niepozorne detale, dlatego trzeba jak najdokładniej wyjaśnić całą sytuację. Oznacza to także, że nie warto sugerować się znalezionymi na forach internetowych opisami spraw, w których poszkodowani żalą się na niepowodzenie i brak wsparcia ze strony kancelarii czy sądu – ich przypadek, na pierwszy rzut oka nawet podobny do naszego, w rzeczywistości mógł być przecież zupełnie inny.

Krok 2. Udowodnij, jaka kwota odszkodowania ci się należy

Kwotę należnego odszkodowania pozwalają oszacować dowody w sprawie, czyli dokumenty potrzebne do odszkodowania, m.in. dokumenty z policji i prokuratury oraz dokumenty medyczne (w tym rachunki za zakup leków i sprzętu medycznego, pobyt w szpitalu czy usługi pielęgniarskie). Spis wszystkich dokumentów, które trzeba zebrać lub sporządzić osobiście, można znaleźć w tekście Szczegółowy poradnik poszkodowanego dla osób ubiegających się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę.

Ten pierwszy etap, choć bywa czasochłonny, jest zarazem niezwykle istotny – często to od niego zależy sukces. Obszerna dokumentacja może zdecydowanie przechylić szalę zwycięstwa na stronę poszkodowanego, ale również skrócić do minimum łączny czas postępowania sądowego. W sprawach, które ciągną się miesiącami, a nawet latami, głównym problemem jest właśnie brak potrzebnych dokumentów czy zeznań świadków. Dobrze jest więc zadbać o nie już na samym początku.

Krok 3. Przygotuj pozew sądowy o odszkodowanie

Aby formalnie skierować sprawę do sądu, trzeba sporządzić sądowy pozew cywilny o odszkodowanie. Zamieszcza się w nim dane powoda i pozwanego, rodzaj odszkodowania i zadośćuczynienia, o jakie się wnosi (w większości spraw wnioskowane świadczenia przyjmują formę pieniężną), oraz uzasadnienie.

Do pozwu należy dołączyć wymienione wcześniej dokumenty, czyli dowody w sprawie, które jak najdokładniej wykażą np. związek między uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią osoby bliskiej a wypadkiem, odniesione szkody materialne i niematerialne oraz koszty poniesione przez poszkodowanego.

Pamiętajmy, że przed złożeniem pozwu obowiązkowo trzeba też przeprowadzić postępowanie likwidacyjne.

Krok 4. Oczekuj na odpowiedź pozwanego

Po złożeniu pozwu, który inicjuje drogę sądową, musimy poczekać na reakcję sądu i, ewentualnie, pozwanego. Zgodnie z art. 206 i 207 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) sąd wyznacza termin rozprawy.

Jak informuje § 1. art. 207 k.p.c., pozwany może przed pierwszą rozprawą dobrowolnie ustosunkować się do pozwu. Z kolei art. 3 mówi o tym, że sąd może zobowiązać obie strony do złożenia przed pierwszą rozprawą wymaganych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. Trzeba więc mieć świadomość, że ten etap dochodzenia należnego odszkodowania może przeciągnąć się w czasie. Aby uniknąć przewlekłości postępowania i ze swojej strony dołożyć wszelkich starań, by trwało ono jak najkrócej, warto skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego, który pomoże zgromadzić dokumentację i oszacować kwotę odszkodowania oraz rzetelnie przygotuje pozew sądowy.

Warto wiedzieć, że:

 • – radca prawny może pełnić funkcję pełnomocnika prawnego i procesowego, tzn. reprezentować poszkodowanego przed sądem i pozwanym oraz zastępować go na wszystkich rozprawach (zgodnie z art. 87 § 1 k.p.c. „pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia”);

 • – przed wszczęciem postępowania lub w toku sprawy poszkodowany może wystąpić do sądu o zabezpieczenie roszczenia o zwrot kosztów leczenia lub o rentę. Dzięki temu można szybciej, bez obawy o czasochłonność postępowania, otrzymać środki finansowe niezbędne do życia czy na leczenie. W postępowaniu zabezpieczającym poszkodowany nie musi udowadniać roszczenia, a jedynie je uprawdopodobnić – łagodniejszy wymóg pozwala łatwiej uzyskać potrzebne pieniądze.

Krok 5. Rozprawa sądowa o odszkodowanie

Łączna liczba rozpraw sądowych jest zależna od poziomu skomplikowania danej sprawy. Niektóre udaje się rozstrzygnąć już po zaledwie dwóch posiedzeniach sądu. Podczas pierwszej rozprawy sąd przedstawia materiał dowodowy, przesłuchuje poszkodowanego, pozwanego i świadków zdarzenia (świadkiem może być przykładowo osoba bliska, która uwiarygodni zeznania poszkodowanego i wykaże, jak wypadek wpłynął na życie jego albo całej rodziny) oraz powołuje biegłych.

Pierwsza rozprawa jest bardzo ważna i istotnie wpływa na wysokość zasądzanych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia. Niekiedy jednak na niej się nie kończy. Zdarza się, że – jak już wspomniano – brak istotnych materiałów dowodowych, zmieniające się zeznania świadków czy rozmaite zdarzenia losowe przesuwają terminy kolejnych rozpraw. Często cały ten proces zajmuje około roku – niemniej warto go przeczekać, gdy chodzi o duże pieniądze, od których zależy czyjeś zdrowie, a nawet życie. Rekompensatą za przewlekłość postępowania są także odsetki ustawowe, naliczane od dochodzonej kwoty i wypłacane po zakończeniu postępowania.

Krok 6. Odwołanie od wyroku ws. zaniżonego odszkodowania

Finał postępowania sądowego w sprawie odszkodowawczej nie zawsze zadowala poszkodowanych. Nie oznacza to jednak, że trzeba pogodzić się z porażką i odpuścić. Pokrzywdzony może bowiem odwołać się od wyroku sądu zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, a w skrajnym przypadku zgłosić się do Sądu Najwyższego. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób to zrobić, czy taki krok się opłaca i na czym dokładnie polega, znajdują się w poradniku Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i sądu – zaniżone odszkodowanie.

Wbrew obiegowej opinii, jakoby postępowanie sądowe zawsze było czasochłonne, kosztowne i stresogenne, zaś jego wynik – niepewny i niekoniecznie korzystny, są to obawy zdecydowanie na wyrost. Sądy nie są już skostniałymi, nieprzychylnymi instytucjami, a dzięki zmieniającym się z biegiem lat przepisom wiele spraw można w nich załatwić szybko, w przyjaznej atmosferze i z dobrym rezultatem.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Branża PR w Polsce szybko się rozwija

  Polski rynek PR rośnie w tempie ok. 9 proc. rocznie. To trzykrotnie szybciej niż...

 • Polacy wśród internautów najczęściej blokujących reklamy

  Na całym świecie ponad 200 mln internautów blokuje reklamy w przeglądarkach....

 • Ponad 7,5 mln polskich internautów blokuje reklamy

  Liczba polskich internatów blokujących reklamy szybko rośnie i przekracza już...

 • Dzieci spędzają średnio około 18 godzin tygodniowo w internecie

  Ponad połowa dzieci w wieku 10–15 lat ma urządzenia mobilne z dostępem do...

 • Większość internautów akceptuje mniej agresywne reklamy w sieci

  Reklama w internecie jest akceptowana przez większość odbiorców, o ile nie utrudnia...

 • Agencje PR nie są obecne w spółkach Skarbu Państwa

  Automatyzacja treści i schyłek mediów opiniotwórczych to jedne z ważniejszych...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.